Treadmil egzersiz testinin Kesin kontraindikasyonları:

  Akut miyokard infarktüsünden sonraki ilk 2 gün

  Kontrol altına alınmamış unstabil angina pektoris

  Kontrolsüz kardiyak aritmiler

  Kontrolsüz semptomatik kalp yetmezliği

  Akut aort diseksiyonu

  Akut miyokardit

  Akut perikardit

  Akut pulmoner embolizm
Treadmil egzersiz testinin Relatif kontraindikasyonları:

  Sol ana koroner arter darlığı veya şüphesi

  Orta derecede stenotik kalp kapak hastalıkları

  Serum elektrolit anormallikleri

  Ciddi arteriyel hipertansiyon, sistolik kan basıncı > 200mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı > 100mmHg

  Taşikardiler veya bradikardiler

  Hipertrofik kardiyomiyopati, subaortik stenoz

  Yüksek dereceli atriyoventriküler (AV) blok

  Egzersiz yapmaya mental veya fiziksel bir engelin bulunması

Referans:

  Circulation. 2002;106:1883.