Treadmil efor testi sırasında EKG'de görülmesi normal kabul edilen değişiklikler:

  PR, QRS ve QT intervalleri kısalır.

  P dalgası amplitüdü (yüksekliği) artar.

  J noktası çökmesi görülebilir.

  İnferiyor derivasyonlarda PR segmenti aşağı doğru eğimli (downsloping) olabilir.
Treadmil efor testi sırasında gelişen ST segment yükselmesi:

  ST segment çökmesine göre daha nadir görülür.

  anormal Q dalgası olan EKG derivasyonunda görülüyorsa iskemi bulgusu olarak kabul edilmez.

  görüldüğü derivasyonla ilgili bölgeyi besleyen koroner arterde darlık olduğunu düşündürür. Oysa ST segment çökmesinde böyle bir durum söz konusu değildir.Treadmil efor testi sırasında gelişen T dalgası değişiklikleri:

  EKG'nin en labil komponenti T dalgası olup hiperventilayonla dahi değişebilir.

  Test öncesi negatif olan T dalgasının efor testi sırasında pozitifleşmesi (pseudonormalization) genellikle koroner iskemiyi düşündürmez.Treadmil efor testi sırasında gözlenen ST segment değişikliklerinin (ST yükselmesi veya ST çökmesi) anlamlı kabul edilebilmesi için

  en az 1 mm veya daha fazla olması

  en az 3 ardışık kalp siklusunda görülmesi

  en az 2 komşu derivasyonda birden görülmesi (örnek: I ve II, II ve III, I ve III, I ve aVL, C2 ve C3, C3 ve C4, C4 ve C5 gibi)

  ST segment çökmelerinin
yatay veya aşağı doğru eğimli (downsloping) olması gerekir (upsloping yani yukarı doğru eğimli ST segment çökmeleri anlamlı değildir).

  ST segment değişikliklerinin mutlaka hasta egzersiz yaparken ortaya çıkması gerekmez; test sonlandırıldıktan hemen sonraki istirahat safhasında görülmesi de koroner iskemiyi düşündürür.
Koroner arterleri normal olduğu halde treadmil efor testi sırasında ST segment çökmesi yapabilen sebepler

  Digoksin veya Digitoksin kullanımı

  Sol ventrikül hipertrofisi

  Dilate veya hipertrofik kardiyomiyopati

  Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu

  Mitral kapak prolapsusu

  Ciddi aort yetmezliği veya ciddi mitral yetmezliği

  Ciddi aort darlığı

  Anemi

  Hipokalemi

  Kontrolsüz hipertansiyon
Egzersiz testi sırasında bidirectional VT görülmesi

  Egzersiz testi sırasında bidirectional VT veya polimorfik VT görülmesi CPVT'yi düşündürür.

  Egzersiz testi sırasında bidirectional VT görülmesi CPVT için tipik olmakla beraber CPVT hastalarının sadece üçte birinde görülür.

  Eğer egzersiz sırasında tipik bidirectional VT görülmemişse CPVT tanısını akla getirecek diğer bir önemli bulgu daha vardır:
egzersiz süresi arttıkça görülen ventriküler aritmilerin de progresif olarak artmasıdır.

  Ventriküler aritmiler, genellikle kalp hızı 110-130/dakika arasında iken görülmeye başlar. Egzersiz arttıkça VPS'lere ek olarak bigemine, couplet, bidirectional veya polimorfik VT'lerin görülmesi beklenir. Egzersiz durdurulduğunda ise bu aritmilerin de kademeli olarak azalarak kaybolması beklenir.

  CPVT'de istirahat EKG'sinin genellikle normal olması beklenir.Referans

 
Braunwald's Heart Disease 2008; 8. baskı: sf:195-226  - ANORMAL efor testi örnekleri için buraya tıklayınız


  - NORMAL efor testi örnekleri için buraya tıklayınız