ST segment çökmesi olmadan sadece ST segment düzleşmesinin görülmesi normal olabilir, mutlaka miyokard iskemisi olduğu anlamına gelmez.

  ST segment düzleşmesine
< 1mm ST segment çökmesinin eşlik etmesi de bu durumu değiştirmez.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, diyabet ve sistemik hipertansiyonu bulunan 54 yaşındaki bir kadına aittir.
V2-V6'da
ST segment düzleşmesi ve 0.5mm ST segment çökmesi izleniyor.
Hastanın serum kreatinin düzeyi 1.2 mg/dL ölçülmüştür.
EKOkardiyografisi normaldir: yapısal kalp hastalığı yoktur.
Hastaya 3 ay önce yapılan koroner anjiyografi normal koroner arterler göstermiştir.
Hastaya, yukarıdaki EKG ile aynı gün, yapılan treadmil efor testinde de iskemi bulgusu saptanmamıştır.
Düz ST segmenti mutlaka miyokard iskemisine bağlı olmak zorunda değildir.
Düz ST segmentine 1 mm'den az olan ST segment çökmesinin eşlik etmesi de bu durumu değiştirmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Yukarıdaki EKG, hipertansiyonu ve koroner arter hastalığı olan 63 yaşındaki bir kadına aittir.
Dokuz yıl önce bu hastanın LAD koroner arterine stent implante edilmiş.
Son yapılan koroner anjiyografisinde Diagonal arter (LAD'nin dalı) cılız ve yaygın hasta idi.
Miyokard perfüzyon sintigrafisinde de Diagonal sahasına uyan kalp bölgesinde iskemi tespit edildi.
V4-V6 arasında ve derivasyon I'de
1 mm'den fazla yatay ST segment çökmesi izleniyor.
Sadece bu EKG bulgusu bile miyokard iskemisini kuvvetle düşündürüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 45 yaşındaki diyabetik bir kadına aittir.
V3-V6'da ST segment düzleşmesi ve < 1mm ST segment çökmesi izleniyor.
Düz ST segmenti mutlaka miyokard iskemisine bağlı olmak zorunda değildir.
Düz ST segmentine 1 mm'den az olan ST segment çökmesinin eşlik etmesi de bu durumu değiştirmez.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG, yaygın koroner arter hastalığı olan 82 yaşındaki bir kadına aittir.
Yaygın (3-damar) koroner arter hastalığı nedeniyle bu hastaya koroner bypass ameliyatı olması önerildi.
Birçok derivasyonda
ST segment çökmesinin eşlik etmediği ST segment düzleşmesi izleniyor.
Ancak yine de unutulmamalıdır ki ST segment düzleşmesi miyokard iskemisine bağlı olmayabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG, kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyonu olan 27 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Bu genç hastada bilinen koroner arter hastalığı yok, göğüs ağrısı da yok.
EKOkardiyografide konsantrik (yaygın) sol ventrikül hipertrofisi tespit edildi: İVS ve arka duvarlar 1.3 cm kalınlığında idi.
Sol ventrikül hipertrofisi voltaj kriterleri ile uyumlu olarak anteriyorda yüksek amplitüdlü QRS kompleksleri izleniyor.
V5, V6'da olan ST segment düzleşmesine
1 mm'den fazla olmayan ST çökmesi de eşlik ediyor.
Tipik iskemi bulgusu yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız