Skleroderma

  Birden fazla organı tutan sistemik bir hastalıktır.

  Kalbin tüm yapılarını tutabilir; perikardit, aritmiler, iletim sistemi bozuklukları doğrudan miyokard hasarı (miyozit, kalp yetmezliği, kardiyak fibrozis, koroner arter hastalığı) ve nadiren primer kapak tutulumuna yol açabilir.

  Hastaların yaklaşık %50'sinde EKG anormallikleri bildirilmiş olup bunlardan bazıları mortalitenin bağımsız belirleyicisidir.
Sklerodermada görülebilen EKG anormallikleri

  Spesifik olmayan ST-T dalga değişiklikleri: (%12.1) EKOkardiyografide tespit edilen sağ ventrikül sistolik basınç artışı ile ilişkilidir.

 
Septal infarktüs paterni: (%10) ekstramural koroner arter hastalığı olmadığı halde septum ve anteroseptal duvardaki anormal perfüzyona bağlıdır (muhtemel miyokard fibrozisine bağlı).

  Birinci derece atriyoventriküler blok
: (%8), EKOkardiyografide tespit edilen sağ ventrikül sistolik basınç artışı ile ilişkilidir.

  Sağ dal bloğu
(sol anteriyor hemiblok eşlik edebilir veya etmeyebilir): (%2.6) Sağ dal bloğunun, mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi olduğu ve Skleroderma'da hastalık şiddetinin bir göstergesi olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür (sağ dal bloğu ya primer kalp tutulumunu [miyokardiyal fibrozis] ya da henüz tanı konmamış olan pulmoner hipertansiyonu gösteriyor olabilir).

  İkinci- veya üçüncü-derece atriyoventriküler blok
(<%2)

  Sol dal bloğu
(%1)

  QTc uzaması


  Holter kayıtlarında sık ventriküler ekstrasistol (VPS) görülmesi
Referanslar (özet ve bazı tam makale yazılara bağlantılar içerir)

  Rheumatology 2014;53:1172-1177. The Scleroderma Clinical Trial Consortium (SCTC) Cardiac Subcommittee

  Ann Intern Med 1981;94:38-40.

  Am J Med 1988;84:1007-1015.

  PLoS One 2013 Oct 31;8(10):e78808.

  Scand J Rheumatol 2014;43:221-225.

EKG 1. Sistemik sklerozis (Skleroderma) tanısı ile izlenmekte olan 68 yaşındaki bir kadında yeni gelişen AV tam blok.
Multidedektör BT koroner anjiyografide normal koronerler tespit edildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Yukarıdaki EKG, Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve AVES Yayıncılık'tan izin alınarak kullanılmıştır.

Uğur Canpolat ve ark. nın ilgili yazısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

EKG 2. Yukarıdaki EKG, 8 yıldır Skleroderma tanısı ile izlenmekte olan 54 yaşındaki bir kadına aittir.
Sol dal bloğu paterni var. Ekstremite derivasyonlarında
düşük voltaj izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Yukarıdaki EKG,
Skleroderma ve pulmoner hipertansiyon tanıları almış olan bir kadına aittir.
PR interval uzaması (
birinci derece AV blok) ve P dalga genişlemesi (140 milisaniye, interatriyal blok) görülüyor.
Sağ dal bloğu da var. V1'deki yüksek R dalgası sağ ventrikül hipertrofisini düşündürüyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Peter Kukla tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız