QT intervali niye düzeltilir?

  Kalp hızı, ventriküler aksiyon potensiyelinin en önemli belirleyicisi olduğu için QT intervali kalp hızına bağlı olarak değişir. QT intervalini düzeltme gereği buradan kaynaklanır. Farklı bireylerdeki QT intervallerini karşılaştırabilmek için kalp hızına göre düzeltme yapılmalıdır.

  Kalp hızı ile QT intervali TERS ORANTILIdır: Kalp hızı arttıkça QT intervali kısalır. Kalp hızı azaldıkça QT intervali uzar.
QT intervalini kalp hızına göre düzeltme formülleri

Formüllerin lineerlikleri

  Lineer olmayanlar

            - Bazett

            - Fridericia

  Lineer olanlar

            - Framingham

            - Hodges
Hangi QT intervali düzeltme formülü en doğru?

  En sık kullanılanı Bazett formülüdür. Genelde literatürde bu formülün 1920 yılında Henry C. Bazett tarafından ortaya atıldığı kabul edilse de aslında formülü bu hali ile ilk defa 1947 yılında Leo M Taran ve Nelly Szilagyi önermiştir.

  Ancak 1961'den itibaren Bazett formülü eleştirilmeye başlanmıştır.

  Hodges formülünün en az yanıldığı bildirilmiştir.
Referanslar

  Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 2nd edition. 2012.

  J Am Coll Cardiol 2008;51:2291-2300.

  J Electrocardiol 2018;51:1009-1010.

  Am Heart J 1947;33:14-26.

  H. C. Bazett, An Analysis of the Time-Relations of Electrocardiograms Heart 1920;7:353-370.. DOI: 10.1111/j.1542-474X.1997.tb00325.x