Son güncelleme: Nisan 2020Pnömoperikardiyum, perikardiyal boşluk içinde hava veya gaz bulunmasıdır. Nadir görülür.


Pnömoperikardiyum sebepleri

  Perikardın gaz üreten enfeksiyonları.

  Künt veya delici göğüs travmaları.

  Özefagus ile perikard boşluğu arasında fistül (lenfoma veya enfeksiyona bağlı).

  Trakea ile perikard boşluğu arasında fistül (lenfomaya bağlı).

  Gastrik cerrahi veya özefagus cerrahisi komplikasyonu olarak.

  1-1-difluoroethane inhalasyonu (bu madde ayrıca kardiyomiyopati veya miyokardit de yapabilir).

  Atriyal fibrilasyonun radyofrekans ablasyonunun komplikasyonu olan perikard-özefagus fistülü.

  Perikard ile kolon arasında fistül.

  CPAP uygulamasıPnömoperikardiyum hastasında görülebilen EKG anormallikleri

  Düşük voltaj. Düşük voltaj kriterlerine tam olarak uymasa bile, preoperatif EKG'ler ile karşılaştırıldığında postoperatif EKG'lerde nispeten düşük voltaj görülürse ayırıcı tanıda pnömoperikardiyumun da düşünülmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

  Yaygın ST segment yükselmesi ve PR segment çökmesi (perikarditin EKG bulguları ile uyumlu)

  ST segment yükselmesi (lokalize olup miyokard infarktüsünü andırabilir). Tedaviden sonra ST segment yükselmesi kaybolabilir.

  ST segment çökmesi

  Sağ aks sapması (tedaviden sonra kaybolabilir).

  Sağ dal bloğu paterni

  Uzun QT intervali


Pnömoperikardiyum hastalarında bazen EKG
normal de olabilir.


Referanslar
  Cureus 2018;10(10):e3503 (free full-text)

  Pacing Clin Electrophysiol 2018;41:331-333.

  Int J Cardiol 2016;203:1-2.

  Heart 2014;100:1300.

  BMJ Case Rep 2015;2015. pii: bcr2014206108 (free full-text)

  BMC Res Notes 2015;8:173. (free full-text)

  J Clin Anesth 2014;26:58-61.

  Autops Case Rep 2013;3:63-66. (free full-text)

  J Electrocardiol 2010;43:725-726.

  Arch Cardiovasc Dis 2010;103:561-562. (free full-text)

  J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:1046-1049.

  Catheter Cardiovasc Interv 2009;73:666-668.

  J Med Case Rep 2008;2:100. (free full-text)

  Int J Cardiol 2007;114:e83-84.

  Acta Anaesthesiol Scand 2006;50:524.

  Kardiochir Torakochirurgia Pol 2016;13:150-153. (free full-text)

  Circulation 2006;114:e77-79. (free full-text)

  Chest 1997;112:1441-1443.

  Arch Surg 1990;125:1187-1189.

  Hosp Pract (Off Ed) 1987;22:57,60.