Perikarditte EKG değişiklikleri genellikle 4 safhada gözlenir

  Evre 1 : aVR hariç birçok derivasyonda açıklığı yukarı bakan ST segment yüksekliği görülebilir. PR segment çökmesi veya PR segment yükselmesi görülebilir. (PR segmenti P dalgası polaritesinin ters yönüne sapar). Bu safhada iken EKG bulguları erken repolarizasyon ile karışabilir.

 
Evre 2 : ST segment yüksekliği kaybolmuştur. T dalgasında düzleşme olabilir.

 
Evre 3 : Yaygın T dalgası negatiflikleri. Bu safhada iken EKG bulguları yaygın miyokard iskemisi ile karışabilir.

 
Evre 4 : EKG perikardit öncesine döner veya T negatiflikleri kalıcı olabilir.Perikarditin akut safhasında görülebilen diğer EKG bulguları

  Sinüs taşikardisi

  Atriyal fibrilasyon

  Elektriki AlTeRnAnS:
QRS alternansı veya daha nadiren T dalgası alternansı - (perikardiyal efüzyon varsa)

  Düşük voltaj (perikardiyal efüzyon varsa)
Referanslar (tam metinler ve örnek EKG'lere linkler)

  BMJ Case Rep 2013 May 24;2013.

  Intern Med 2014;53(15):1659-1663.

  Heart 2007 Sep;93(9):1063.

  Clin Cardiol 2009 Mar;32(3):115-120.

  Am Fam Physician 2002 Nov 1;66(9):1695-1702.

  Am Fam Physician 1998 Feb 15;57(4):699-704.

  Singapore Med J 2005 Nov;46(11):656-660.

  Intern Med 2001 Sep;40(9):901-904.

  Am J Crit Care 2006 Nov;15(6):626-630.
EKG 1. Akut perikardit geçiren bir hastada
açıklığı yukarı bakan ST yükselmeleri görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Efüzyonlu perikarditi olan yukarıdaki hastanın EKG'sinde ekstremite derivasyonlarında voltaj düşüklüğü mevcut.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Efüzyonlu perikarditi olan hastada QRS
AlTe Rnangörülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Akut perikardit geçirmekte olan 17 yaşındaki bir erkeğe ait olan bu EKG'de birçok derivasyonda
açıklığı yukarı bakan
ST yükselmeleri
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Akut perikardit geçirmekte olan 38 yaşındaki bir erkeğe ait olan bu EKG'de
II'de PR segment çökmesi ve aVR'de PR
segment yükselmesi
görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastanın 12 saat sonra çekilen EKG'sinde
aynı bulgular devam ediyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastanın medikal tedaviye başladıktan 3 gün sonra çekilen EKG'sinde PR segment çökmeleri ve yükselmelerinin
kaybolduğu görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6. Perikardit ve masif perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS alternansı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. Perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS amplitüdünün
arttığı ve azaldığı görülüyor: QRS alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Yukarıdaki EKG, göğüs ağrısı tanımlayan 65 yaşındaki bir kadına aittir. Koroner anjiyografide sadece Cx'te önemsiz
(%40) darlık görüldü. Lökositozu da olan bu hastanın EKG'sinde
aVR'de PR yükselmesi ve yine aVR'de ST segment yükselmesi
izleniyor. Diğer birçok derivasyonda ise PR segment çökmesi ve ST segment çökmesi var. EKG perikardit ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9. Plöretik göğüs ağrısı tanımlayan ve koroner arterleri normal olan 53 yaşındaki bir erkeğe ait EKG yukarıda görülüyor.
aVR'de PR elevasyonu ve ST depresyonu, diğer birçok derivasyonda ise PR depresyonu ve ST elevasyonu var.
Bu hastada eritrosit sedimentasyon hızı da normalin üzerinde olup hastanın klinik ve laboratuvar bulguları akut perikardit
ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10. Yukarıdaki EKG, 8 ay önce mitral kapak replasman ameliyatı olmuş 72 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Postoperatif dönemde masif perikardiyal efüzyon cerrahi yolla boşaltıldıktan 2 hafta sonra çekilen EKG yukarıda izleniyor.
Yaygın T negatifliği kliniği uyan hastada perikarditi de akla getirmelidir.
Bu görünüm strain paterni ile karıştırılmamalıdır.

EKG 11. Yukarıdaki EKG, bronkoalveolar akciğer kanseri metastazına bağlı masif perikardiyal efüzyon ve tamponad gelişmiş
olan 59 yaşındaki bir erkeğe aittir. Belirgin QRS alternansı izleniyor. Perikard efüzyonu EKOkardiyografide ile de doğrulanan
bu hastaya yukarıdaki EKG kaydedildikten sonra acil perikardiyosentez yapılmış ve 900 ml hemorajik sıvı boşaltılmıştır.

Bu EKG,
Texas Heart Institute Journal'dan izin alınarak kullanılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Texas Heart Institute Journal'ın ilgili makalesine ulaşmak için buraya tıklayınız
EKG 12. Yukarıdaki EKG, atipik göğüs ağrısı ve lökositozu olan 21 yaşındaki bir erkeğe aittir.
aVR'de ST segment çökmesi ve diğer tüm derivasyonlarda ST segment yükselmesi akut perikardit ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 13. Yukarıdaki EKG, masif perikard efüzyonu olan 47 yaşındaki bir kadına aittir.
QRS alternansı, en belirgin V2'de görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 14. Yukarıdaki EKG, eforla ilgisiz atipik göğüs ağrıları olan 36 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Kardiyak troponin I düzeyinde hafif artış olan bu hastanın koroner anjiyografisinde normal koroner arterler izlendi.
Birçok derivasyonu tutan yaygın ST yükselmesi ve bazı derivasyonlarda PR segment çökmesi var.
Yukarıdaki EKG akut perikardit ile uyumlu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15a. Yukarıdaki EKG, istirahatte olan göğüs ağrıları tanımlayan 60 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Kardiyak troponin I düzeyinde hafif artış olan bu hastanın koroner anjiyografisinde normal koroner arterler izlendi.
Birçok derivasyonu tutan yaygın ST yükselmesi akut miyoperikarditi düşündürüyor.
Ayrıca atriyal trigemine şeklinde sık APS de izleniyor.
Bu hastaya antibiyotik ve antiinflamatuvar ilaç tedavisi başlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 15a'dan 9 gün sonra kaydedilmiştir.
Hasta bu defa, yeni başlayan çarpıntı şikayeti ile Kardiyoloji kliniğine başvurmuştu.
Ritm atriyal fibrilasyon.
Birçok derivasyonu tutan yaygın ST yükselmeleri EKG 15a'ya göre azalmakla beraber devam ediyor.
Ayrıca aVR ve III dışındaki tüm derivasyonlarda T dalgaları negatifleşmiş.
Bu hastanın atriyal fibrilasyonu 24 saatten kısa süreli olduğu için medikal kardiyoversiyon planlandı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15c. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 15b'den 3 saat sonra (Amiodarone infüzyonundan 2 saat sonra)
kaydedildi. Artık ritm sinüs.
Dokuz gün önce kaydedilen EKG 15a ile kıyaslandığında göğüs derivasyonlarındaki ST yükseklikleri gerilemiş.
I, II ve aVL'deki ST yükseklikleri ise zor fark edilebiliyor.
Ayrıca aVR ve III dışındaki tüm derivasyonlarda T dalgaları negatifleşmiş.
Bu hastanın EKGleri perikarditte zaman içinde görülebilen EKG değişikliklerini göstermek açısından güzel bir örnek.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15d. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 15c'den 11 gün sonra kaydedildi.
Göğüs derivasyonlarındaki ST yüksekliği gerilemiş.
EKG 15c ile kıyaslandığında, son 11 günde fazla değişiklik olmamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15e. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 15d'den 18 gün sonra kaydedildi.
V2, V5, V6'daki T negatifliği kaybolmuş. V3, V4'deki T negatifliği azalmış.
ST yüksekliği kalmamış.
Bu safhada iken hastanın göğüs ağrısı yoktu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 15f. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 15e'den yaklaşık 5 ay sonra kaydedilmiştir.
Hastanın göğüs ağrısı yok, EKG anormallikleri tamamen düzelmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 16. Yukarıdaki EKG, 34 yaşındaki bir erkeğe aittir. Hastada plöretik göğüs ağrısı ve lökositoz bulunmaktadır.
Ritm
sinüs taşikardisi olup birçok derivasyonda PR segment çökmesi ve
aVR'de
PR segment yükselmesi görülüyor.
Hastanın semptomları, EKG bulguları ve lökositoz olması akut perikarditi düşündürüyor.
Akut perikarditteki PR segment değişikliklerini ilk bakışta fark etmek zor olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 17a. Yukarıdaki EKG, perikardit tanısı almış 33 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Birçok derivasyonda T negatifliği izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 17b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 17a'dan 15 ay sonra kaydedilmiştir.
EKG anormallikleri normale dönmüş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 18a. Yukarıdaki EKG, miyoperikardit tanısı almış 42 yaşındaki bir erkeğe aittir.
İnferiyor derivasyonlarda ve V4-V6'da ST yüksekliği izleniyor.
EKG cihazı bunu akut inferiyor miyokard infarktüsü olarak yorumlamış.
Kardiyak troponin I düzeyinde minimal yükselme de saptanan bu hastaya koroner anjiyografi yapıldı
ve normal koroner arterler tespit edildi.
EKG 18b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 18a'dan bir ay sonra kaydedilmiştir.
ST yükseklikleri kaybolmuş, inferiyorda ve V4-V6'da T negatifliği ortaya çıkmış.
Bu sırada hasta asemptomatik idi.

EKG 19a. Yukarıdaki EKG, koroner arterleri normal olan 74 yaşındaki bir kadına aittir.
Yaygın PR segment çökmeleri ve açıklığı yukarı bakan yaygın ST yükseklikleri izleniyor.
aVR'de PR segment elevasyonu ve ST segment çökmesi var.
EKG bulguları akut perikardit ile uyumlu.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Hakan Güllü tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 19b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 19a'dan 5 gün sonra kaydedilmiştir.
Önceki EKG ile kıyaslandığında PR ve ST segment değişiklikleri gerilemiş.

Yukarıdaki EKG, Prof. Dr. Hakan Güllü tarafından websitemize bağışlanmıştır.