:
  EKG cihazımız elektrik akımını tespit ediyor ve yazdırıyor.

  Acaba kaydettiği akımı bize doğru olarak aktarabiliyor mu?

  Acaba aktardığını doğru yazdırabiliyor mu?

  Acaba görevini doğru yaptığını zannettiğimiz EKG cihazımız bizi yanıltıyor mu?

  EKG'nin kalibrasyon ayarı bize yukarıdaki soruların cevabını verir.

  Standart kalibrasyon ayarı
10mm/mV'tur. Buna göre 1 miliVolt uyarı verildiğinde 10mm yüksekliğinde ve 5 mm (0.2 saniye) genişliğinde ve açıları 90 derece olan tam bir dikdörtgen şekil çizdirilmesi gereklidir.

  Eğer kayıt hızı 50mm/saniye olursa, 1 miliVolt kalibrasyon uyarısı 10mm yüksekliğinde ve 10 mm genişliğinde (0.4 saniye) tam bir kare çizdirir.

  EKG dalgalarının amplitüdlerinin (genliklerinin) yüksek olduğu durumlarda, altlı üstlü derivasyonlardaki EKG dalgalarının içiçe geçtiği görülebilir. Böyle bir durumda EKG dalgalarının birbirlerinin üzerine gelmemesi için kalibrasyon ayarı
5mm/mV olarak ayarlanabilir.

  Sadece göğüs derivasyonlarının kalibrasyon ayarını küçültmek için
10-5 mm/mV kalibrasyonu seçilir.EKG 1a. Yukarıdaki EKG ilk bakışta atriyal fibrilasyon izlenimi veriyor: P dalgaları yok (gibi görünüyor), bazal çizgi düzensiz ve
QRS aralıkları eşit değil. EKG'nin kalibrasyon ayarı 10mm/mV.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 1b. Aynı hastada detayları daha iyi görmek için EKG kalibrasyonu
20 mm/mV 'a ayarlanınca P dalgaları nın aslında var
olduğu ve ritmin atriyal fibrilasyon olmadığı anlaşılıyor. Hasta da gereksiz antikoagülan tedavi almıyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

Resim 1.
25 mm/saniye hız da ve 10 mm/mV ayar ındaki doğru kalibrasyona örnek:
Kalibrasyon sinyali
dikdörtgen şeklinde ve köşeler dik açı yapıyor.
Resim 2. Aynı hastanın
50 mm/saniye hız da ve 10 mm/mV ayar ında çekilen
EKG'sindeki doğru kalibrasyona örnek: Kalibrasyon sinyali
kare şeklinde ve köşeler
dik açı yapıyor.

Resim 3. Hatalı kalibrasyona örnek: 1 mV uyarıya rağmen 10mm yüksekliğinde ve 5 mm genişliğinde olan bir dikdörtgen
çizdirilememiş. Kalibrasyon uyarısının çıkan ve inen kenarları
eğri olup 90 derecelik dik açı yapmıyor.

EKG 2a. Hipertrofik kardiyomiyopati hastasında WPW sendromu ve
Delta dalgaları . 10mm/mV normal kalibrasyon da çekilen
bir EKG'de
delta dalgaları nı farketmek bazen zor olabilir.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2b. Aynı hastada EKG'nin kalibrasyonu
20mm/mV 'ye ayarlandığında delta dalgaları daha kolay farkedilebiliyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3a. Hipertansiyonu olan hastada EKG'de sol ventrikül hipertrofisi örneği izleniyor. Göğüs derivasyonlarındaki valtaj yük-
seklikleri o kadar artmış ki
C5 ve C6'daki R dalgaları bir üstlerindeki QRS komplekslerinin içine girmiş . C3'teki derin S dalgası
ise altındaki ritm trasesindeki QRS kompleksinin içine girmiş
. EKG'nin kalibrasyon ayarı 10 mm/mV .

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınızEKG 3b. Aynı hastada, EKG'nin kalibrasyonu
1 - 1/2 ( 10 - 5mm /mV ) olarak ayarlandıktan sonra tekrar alınan EKG kaydı görülü-
yor.
Bu ayarda ekstremite derivasyonları 10mm/mV ile kaydedilirken göğüs derivasyonları 5mm/mV olarak kaydediliyor.
Göğüs derivasyonları daha küçük kalibrasyonda kayıt edildiği için QRS kompleksleri üstüste gelmiyor. Böyle bir EKG'de, göğüs
derivasyonlarındaki amplitüdleri (genlikleri) ölçtükten sonra önerilen kriterler ile karşılaştırmadan önce 2 ile çarparak
amplitüdleri normalleştirmek gerekecektir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Bazı EKG cihazları, QRS komplekslerinin üstüste gelmesini önlemek için kalibrasyon ayarlarını kendileri otomatik olarak değiştirebilir.
Yukarıdaki EKG, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon ve mitral darlığı bulunan 74 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Cihaz,
ekstremite derivasyonlarını 10 mm/mV, göğüs derivasyonlarını 5mm/mV kalibrasyonunda basmış.
Bu şekilde göğüs derivasyonlarının üstüste gelmesi önlenmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı EKG'nin özetinde ise bu sefer tüm derivasyonlar otomatik olarak 10 mm/mV kalibrasyonunda basılmış.
Sadece V4'deki R dalgasının amplitüdü 64 mm.