WPW sendromu intermitant (aralıklı) görülebilir:

  WPW sendromu örneği bazı hastalarda, farklı zamanlarda çekilen EKG'lerin sadece bazılarında görülür.

  Bazı hastalarda ise WPW sendromu örneği atımdan atıma da görülebilir,

      2-3 atımda bir preeksitasyon görülüp aradaki diğer atımlar normal olabilir.

  AV tam blok hastalarında bazı P dalgaları, QRS'lerin içine girerken QRS'i deforme ederek

      sanki
delta dalgası varmış izlenimi yaratırsa, ilk bakışta aralıklı WPW sendromu sanılabilir.İntermitant WPW sendromu, Füzyon'dan nasıl ayrılır?

  Uygun bir zamanlama ile (P dalgasından kısa süre sonra) ortaya çıkan VPS'nin yol açtığı

      füzyon atımı ilk anda intermitant WPW gibi görünebilir.

  Ancak VPS'nin bu "uygun zamanlaması" tesadüfi olup tekrar etmez.

      Öte yandan
intermitant WPW örneği aynı şekilde tekrarlar.

EKG 1. İntermitan (aralıklı gelen) WPW sendromu.
Bazı atımlarda preeksitasyon örneği olarak delta dalgası ve kısa PR intervali
izlenirken diğerlerinde delta dalgası ve kısa PR intervali görülmüyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Beatrice Brembilla tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. 11 yaşındaki çocukta WPW sendromu örneği izleniyor. Farklı günlerde çekilen EKG'lerde preeksitasyon örneğinin
olmadığı gözlenmişti. Bu çocuğa elektrofizyolojik çalışma yapıldığında aksesuar yolun inferiyorda olduğu tespit edildi ve
radyofrekans ablasyon yapıldı. EKG'de ayrıca sinüs aritmisi de mevcut.

Yukarıdaki EKG, Dr. Christian Balmer tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Başka bir hastada intermitan WPW izleniyor.
Sadece bazı atımlarda kısa PR intervali ve delta dalgası (preeksitasyon)
örneği mevcut.

Yukarıdaki EKG, Dr. Christopher Rausch tarafından websitemize bağışlanmıştır.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Yukarıdaki EKG'nin sol tarafında 3. derece AV blok görülüyor.
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında bir ilişki yok.
Bazı P dalgaları QRS kompleksini deforme ederek sanki delta dalgası varmış
izlenimi veriyor.
İntermitan WPW sendromu ile karıştırılmamalı.
Yukarıdaki EKG'nin sağ tarafında ise Wenkebach tipi AV blok görülüyor.
PR mesafesi gittikçe uzuyor, 3. ve 6.
P dalgaları düşüyor (iletilemiyor).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Yukarıdaki EKG 68 yaşındaki birkadına ait.
Sadece bazı atımlarda kısa PR intervali ve
delta dalgası (preeksitasyon) örneği mevcut (intermitant WPW).
Bunlar ilk bakışta füzyon sanılabilir.
Özellikle bunlardan sadece bir atım görülmüş olsaydı, füzyon sanılması daha kolay olabilirdi.
Ancak, füzyonda VPS'nin zamanlaması tesadüfi olduğu için, aynı EKG'de hep birbirine benzeyen füzyonların olması beklenmez.
Yukarıdaki EKG'de bahis konusu olan iki atımda da
P ile QRS dalgaları arasındaki mesafenin benzer olması,
füzyondan ziyade
delta dalgasını (dolayısıyla intermitant wpw'yi) düşündürüyor.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, çarpıntı şikayeti olan 30 yaşındaki bir hastaya aittir.
Kısa PR intervali ve delta dalgası (preeksitasyon) izleniyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Daniel Opazo D. tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 6b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 6a'dan 15 dakika sonra kaydedilmiş.
Kısa PR intervali ve delta dalgası (preeksitasyon) sadece bazı atımlarda izleniyor.
Preeksitasyon sadece QRS genişliğini değil, QRS amplitüdünü ve T dalgasını da etkiliyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Daniel Opazo D. tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 6c. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 6b'den 15 dakika sonra kaydedilmiş.
Hiçbir atımda preeksitasyon örneği görülmüyor.

Yukarıdaki EKG, Dr. Daniel Opazo D. tarafından websitemize bağışlanmıştır.