EKG bulguları

  QT intervali uzar , bu uzama ST segmentinin uzaması na bağlıdır.

 
T dalga alternansı (nadir görülür).

  ST segment yükselmesi
(nadir görülür, akut miyokard infarktüsünü andırabilir).

  T dalgasını etkilemeden ST segmentini uzatan tek durum hipokalsemidir.

  Hipokalseminin EKG bulgularının sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir.

  Beklenen EKG bulgularının görülmemesi hipokalsemiyi dışlamak için yeterli değildir.

  Kronik hipokalsemide sol kalp yetmezliği gelişebilir.
Referanslar (örnek EKG'lere linkler)

  Eur J Heart Fail 2001;3(3):373-376.

  Pan Afr Med J. 2014 Jan 27;17:65.

  J Zhejiang Univ Sci B 2014;15(6):598-600.

  Clin Cardiol. 2010 Feb;33(2):E72-75..

  Chest 2000 Jul;118(1):260-262.

  Am J Emerg Med 2012;30(1):256.e3-6.

  J Neurosci Rural Pract 2016;7(Suppl 1):S117-S119.

  Korean J Intern Med 2013;28(5):605-608.EKG 1a. Yukarıda EKG'si gösterilen hastanın serum kalsiyum düzeyi 6.5 mg/dL, serum potasyum düzeyi 5.1 mmol/L ve serum
kreatinin düzeyi 4.1mg/dL olarak ölçülmüştür. Kalibrasyon ayarı 10mm/mV.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın, 20mm/mV kalibrasyon ayarında çekilen EKG'sinde detaylar daha net görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2a. Yukarıdaki EKG çekildiği sırada hastanın serum potasyum düzeyi 9mmol/L, serum kalsiyum düzeyi 7.8 mg/dL idi. On
gündür hemodiyalize girmeyi red eden hastanın EKG'sinde hiperkalemi ve hipokalsemi bulguları görülüyor. Hiperkalemi
lehine görülen bulgular:
yüksek T dalgası , P amplitüdünde azalma , QRS genişlemesi. Hipokalsemi lehine görülen bulgu:
ST segmentini etkilemeden, T dalgasının QRS kompleksinden uzaklaşması (QT interval uzaması).

Bu EKG, Dr. Işık Sönmez tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastanın hemodiyalize alındıktan sonraki EKG'si yukarıda görülüyor. Hemodiyaliz sonrasında serum potasyum
düzeyi 4.6 mmol/L ve serum kalsiyum düzeyi 10.5 mg/dL olarak ölçüldü. Serum potasyum düzeyinin normalleşmesi sonucunda
T dalgasının yüksekliği azalmış , P amplitüdü artmış ve QRS kompleksindeki genişleme kaybolmuş. Hipokalseminin düzelme-
siyle birlikte
QRS kompleksinden uzaklaşan dar tabanlı T dalgası görünümü kaybolmuş .

Bu EKG, Dr. Işık Sönmez tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 3. Yukarıdaki EKG, kronik böbrek yetmezliği olan 37 yaşındaki bir kadına aittir.
Bu EKG çekildiği sırada hastanın serum potasyum düzeyi 5.7mmol/L, serum kalsiyum düzeyi 7.8 mg/dL idi.
EKG hipokalsemi ile uyumlu.
ST segmentini etkilemeden, T dalgasının QRS kompleksinden uzaklaşması izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız