EKG bulguları

  T dalgasında düzleşme olur.

  U dalgası amplitüdü artar
. Belirginleşen U dalgasının yüksekliği T dalgasını geçebilir. U dalgası T dalgası ile birleşince QT intervali uzamış gibi görünebilir. Aslında ölçülmekte olan QU intervali olabilir. İpucu: T dalgası daha sivri olurken U dalgası genellikle daha yuvarlak olup kubbe gibidir.

  ST segment çökmesi görülebilir.

  Daha seyrek olarak birinci veya ikinci derece atriyoventriküler (AV) blokların görülebildiği de bildirilmiştir.
Klinik önemi

  Hipokalemide birinci derece AV blok gelişince P dalgası U dalgasına doğru yaklaşır. Bu durumda U dalgası T dalgası, P dalgası da U dalgası sanılabilir. Özellikle ikinci derece AV blok geliştiğinde (U dalgası zannedilen) P dalgasını QRS kompleksinin izlemediği sırada P dalgası kolaylıkla U dalgası sanılabilir.

  Hipokalemi, Digoksin zehirlenmesi
nin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

  Hipokalemi, uzun QT interval sendromu
hastalarında Torsades de pointes gelişimini kolaylaştırır.

 
Hipokaleminin EKG bulguları hipomagnezemi ile benzerlik gösterir. Unutulmamalıdır ki hipomagnezemi varlığında hipokaleminin düzeltilmesi zorlaşır.

  Hipokaleminin EKG bulgularının
sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir. Beklenen EKG bulgularının görülmemesi hipokalemiyi dışlamak için yeterli değildir.
Referanslar (ve örnek EKG'lere linkler)

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

  Perm J 2012;16(2):57.

  Am J Emerg Med 2014 Mar;32(3):286.e1-4.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2013;18(6):593-596.

  J La State Med Soc 2015;167(3):140-141.

  Ann Noninvasive Electrocardiol 2014;19(4):387-390.

  Intern Emerg Med 2012;7(2):193-194.

  BMJ Case Rep 2012 Sep 30;2012.

  J Travel Med 2012 Mar-Apr;19(2):124-126.

  Tidsskr Nor Laegeforen 2011;131(4):358-360.

  J Gen Intern Med 2013;28(9):1242-1246.

  Arch Intern Med 1989;149(11):2592-2594..

EKG 1a. Yukarıdaki EKG,
Cisplatin ve 5-Fluorouracil almakta olan 69 yaşındaki bir kadına aittir.
Cisplatin dirençli hipokalemi ve hipomagnezemi yapabilir.
Acil servise başvuru sırasında bu EKG çekilirken serum potasyum düzeyi de
2.4 mEq/L olarak ölçüldü.
Ritm sinüs taşikardisi olup birçok derivasyonda
ST segment çökmesi izleniyor.
Bu hastadaki ST çökmesi koroner arter hastalığı ile ilgili değil.
Bir hafta önce yapılan koroner anjiyografide normal koroner arterler izlendi.
Hastanın EKOkardiyografisi normal: yapısal kalp hastalığı yok.

Bu EKG, Dr. Erkan Kısacık tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 1a'dan bir gün sonra kaydedildi.
Bu sırada serum potasyum düzeyi yine düşük idi (potasyum replasmanına rağmen
2.7 mEq/L olarak ölçüldü).
ST segment çökmesi azalmakla beraber devam ediyor.

Bu EKG, Uz. Dr. Meral Türkmen (İç Hastalıkları) tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1c. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 1a'dan iki gün sonra kaydedildi.
Bu sırada serum potasyum düzeyi yine düşük idi (potasyum replasmanına rağmen
2.95 mEq/L olarak ölçüldü).
ST segment çökmesi azalmakla beraber devam ediyor.

Bu EKG, Uz. Dr. Meral Türkmen (İç Hastalıkları) tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız