EKG bulguları

  QT intervali kısalır . Bu kısalma aslında ST segmentinin kısalmasına bağlıdır. ST segmentinin kısalması sonucu T dalgasının proksimal yarısı distal yarısına göre daha dik olur. Oysa normalde T dalgasının distal yarısı proksimal yarısına göre daha diktir.

  Serum kalsiyum düzeyi
16mg/dL veya daha üzerine çıkınca T dalgasının süresi uzar. Buna bağlı olarak QT kısalması kaybolmaya başlar.

  ST segment yükselmesi görülebilir (akut miyokard infarktüsünü andırabilir) .

  Sol dal bloğu (nadir).Klinik önemi

  Hiperkalsemi digoksin zehirlenmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

  Hiperkalseminin EKG bulgularının sensitivite ve spesifisitesi yüksek değildir. Beklenen EKG bulgularının görülememesi hiperkalsemiyi ekarte ettirmez.

  Serum kalsiyum düzeyinin aşırı yükselmesi
nadiren akut miyokard infarktüsü izlenimi verebilir.Referanslar (örnek EKG'lere linkler)

  Clin Med 2009;9:186-187.

  Heart. 2005;91:999.

  Case Report Med. 2010;2010:563572..

  Kardiol Pol 2013;71(8):875-878..

  Methodist Debakey Cardiovasc J 2014;10(3):193-197.

  Acta Cardiol Sin 2013;29(2):188-191.

  BMJ Case Rep. 2015 Oct 21;2015. pii: bcr2015211177. doi: 10.1136/bcr-2015-211177.

  BMJ Case Rep. 2015 Oct 13;2015. pii: bcr2015211214. doi: 10.1136/bcr-2015-211214.

  Intern Med 2003;42(4):340-344.

  J Electrocardiol 2006;39:298-300.

  J Electrocardiol 2007;40:60-62.

EKG 1. Yetişkin hastada hiperkalsemiye bağlı olarak gelişen ST segment yükselmesi ilk anda akut anteriyor miyokard
infarktüsü izlenimi veriyor. Ancak bu hastada miyokard infarktüsü yok: göğüs ağrısı bulunmuyor ve kardiyak enzimler de
normal. Hastanın düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 20.36 mg/dL (5.09 mmol/L) olarak ölçülmüş.

Yukarıdaki EKG, Dr. Laura C. Wesson tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız