EKG 1a. Yukarıdaki EKG, 49 yaşındaki bir erkeğe ait olup treadmil efor testine başlamadan hemen önce kaydedilmiştir.
Anjiyografide koroner arterleri normal olarak izlenmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastada treadmil efor testinin 5. dakika 50. saniyesindeki EKG yukarıda görülüyor.
İnferiyorda (II, III ve aVF) aşağı eğimli (down-sloping) ST segment çökmeleri izleniyor. ST çökmeleri ne kadar da net görülüyor.
Halbuki bu netlik efor cihazının bilgisayarı tarafından (birkaç QRS kompleksinin ortalaması alınarak) sentezlenen
bir EKG trasesi olup zaten kağıtta da "
* Computer Synthesized Rhythms" olarak belirtilmiş.
Asterix (*) ile işaretlenmiş olan diğer tüm derivasyonlar aslında efor cihazının bilgisayarı tarafından sentezlenmiştir.
En alttaki V5 trasesi ise ham data (
raw data) yani gerçek veriden oluşuyor.
V5'deki ham datanın,
bazal çizgi kayması nedeniyle ne kadar çok parazitli olduğuna dikkat edin.
Ham data ne kadar parazitli ise, ondan sentezlenen EKG traseleri de o kadar hatalı olacaktır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 1c. Aynı hastada treadmil efor testinin 8. dakika 50. saniyesindeki EKG yukarıda görülüyor.
Ham datadaki parazitler azalmış. İnferiyorda ST segment yine çökmüş görünüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1d. Aynı hastada treadmil efor testinin 12. dakika 16. saniyesindeki EKG yukarıda görülüyor.
Ham datadaki parazitler belirgin olarak azalmış. İnferiyordaki aşağı eğimli ST segment çökmesi de kaybolmuş.
Ham data net olunca ST çökmesinin kaybolması, daha önce görülen ST çökmesinin hatalı olduğunu düşündürüyor.
Zaten bu kadar efor yapabildiği için hastanın efor kapasitesi çok iyi.
Bu test sırasında hastanın tipik göğüs ağrısı (angina) şikayeti olmadı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1e. Aynı hastada treadmil efor testi sonlandırıldıktan 1 dakika sonraki EKG yukarıda görülüyor.
Aşağı eğimli ST segment çökmeleri yok.
Yukarı eğimli (upsloping) ST çökmelerinin de zaten koroner arter hastalığı tanısında önemi yok.
ST değişikliklerinin istirahat (recovery) safhasında da görülmesi testi kuvvetli pozitif (anormal) yapar.
Bu hastada ST çökmeleri istirahat safhasına sarkmamış.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1f. Aynı hastada treadmil efor testi sonlandırıldıktan 2 dakika sonraki EKG yukarıda görülüyor.
ST segment çökmesi yok.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2a. Yukarıdaki EKG, 49 yaşındaki bir erkeğe ait olup treadmil efor testine başlamadan hemen önce kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup efor testinin 6. dakikasında kaydedilmiştir.
İnferiyorda (II, III ve aVF)
yukarı eğimli (up-sloping) ST segment çökmeleri izleniyor.
Yukarı eğimli ST segment çökmeleri iskemiyi düşündürmez.
En alttaki V2 trasesi ise ham veri, yani gerçek veriden oluşuyor.
Ham veri ne kadar düzgün ise, bilgisayar tarafından ortalaması alınarak sentezlenecek olan (yukarıdaki) EKG traseleri de
o kadar güvenilir olacaktır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2c. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup efor testinin 9. dakikasında kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2d. Aynı hastada, treadmil efor testinin 11. dakika 45. saniyesindeki EKG yukarıda görülüyor.
Bu defa inferiyorda (II, III, aVF)
yatay ST segment çökmeleri izleniyor.
En alttaki V2 trasesi ise ham veri, yani bilgisayar tarafından düzeltilmemiş gerçek veriden oluşuyor.
Egzersizin zirvesinde, kalp hızı 173/dakika iken kaydedilen bu EKG'de
ham veri trasesinin parazitli olduğu görülüyor.
Ham verinin parazitli olması, bilgisayarın sentezleyeceği traselerin de hatalı olmasına yol açacaktır.
Bu aşamada test sonlandırılmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2e. Aynı hastada treadmil efor testi sonlandırıldıktan 1 dakika sonraki EKG yukarıda görülüyor.
ST değişikliklerinin istirahat (recovery) safhasında da görülmesi testi kuvvetli pozitif (anormal) yapar.
Ancak bu hastada istirahat safhasında, yatay veya aşağı eğimli ST segment çökmeleri görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2f. Aynı hastada treadmil efor testi sonlandırıldıktan 2 dakika sonraki EKG yukarıda görülüyor.
ST değişikliklerinin istirahat (recovery) safhasında da görülmesi testi kuvvetli pozitif (anormal) yapar.
Ancak bu hastada istirahat safhasında, yatay veya aşağı eğimli ST segment çökmeleri görülmüyor.
Bu hastaya koroner anjiyografi yapılmış ve
normal koroner arterler izlenmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız