Frontal düzlemde (ekstremite elektrodlarına bakarak) elektriki aks nasıl hesaplanır ?

  Bifazik (QR veya RS şeklinde) QRS kompleksi olup da Q ile R veya R ile S yükseklikleri eşit ise,

      QRS aksı bu derivasyona 90 derece dik açı yapar.


  İki derivasyonda yüksek R dalgası varsa ve R yükseklikleri eşit ise

      QRS aksı yüksek R dalgası olan bu iki derivasyonun ortasıdır.


  Normalde bir EKG'de elektriki aksı hesaplarken mutlaka tam derecesine kadar hesaplamak gerekmez.

      Elektriki aksın normal mi, sağ aks sapması mı, sol aks sapması mı olduğunu tespit etmek yeterli olur.

      Daha hassas aks ölçümüne bilimsel çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulur.
Yaşa göre normal ve anormal elektriki aks değerleri

  Yenidoğan: +30 ile +190 derece arası: normal.

  Yenidoğan: <+30 ile <-90 derece arası: sol aks sapması.

  Yenidoğan: >+190 ile -90 derece arası: aşırı sağ aks sapması.

  1 ay - 1 yaş arası: +10 ile +120 derece arası: normal.

  1 ay - 1 yaş arası: >+120 derece: sağ aks sapması.

  1 ay - 1 yaş arası: <+10 ile -90 derece arası: sol aks sapması.

  1-5 yaş arası: +5 ile +100 derece arası: normal.

  1-5 yaş arası: >+100 derece: sağ aks sapması.

  5-8 yaş arası: 0 ile +140 derece arası: normal.

  5-8 yaş arası: >+140 derece: sağ aks sapması.

  5-8 yaş arası: <0 derece: sol aks sapması.

  8-16 yaş arası: 0 ile +120 derece arası: normal.

  8-16 yaş arası: >+120 derece: sağ aks sapması.

 
Yetişkin: -30 ile +90 derece arası: normal.

  Yetişkin: <-30 derece: sol aks sapması.

  Yetişkin: -30 ile -45 derece arası: orta derece sol aks sapması.

  Yetişkin: -45 ile -90 derece arası: belirgin sol aks sapması.

  Yetişkin: +90 ile +120 derece arası: orta derece sağ aks sapması.

  Yetişkin: +120 ile 180 derece arası: belirgin sağ aks sapması.
Referans

  Circulation 2009;119:e235-e240