Elektriki aks

  Ventrikül miyokardının depolarizasyonu sırasında ortaya çıkan akımların toplamı elektriki aksı

      (QRS'in elektriki aksını) oluşturur.

  Sadece QRS'in değil P dalgası ile T dalgasının da elektriki aksı ölçülebilir.

      Ancak temel EKG'de elektriki aks olarak bahsedilen genellikle QRS'in aksıdır.

      Bu bölümde de aksi belirtilmedikçe, elektriki aks olarak QRS'in elektriki aksı kastedilecektir.

  QRS aksını iki faktör belirler:

                  - kalbin göğüs kafesi içindeki pozisyonu

                  - elektriki aktivasyonun ventriküllerdeki yayılış yönü.

 
Horizontal kalp derken QRS aksının horizontal olduğu (örneğin şişmanlarda);

     
vertikal kalp derken vertikal QRS aksı (astenik kişilerde veya amfizemlilerde olduğu gibi) kastedilir.

  Çok az sayıda hastalığın tanısında elektriki aks hesabına ihtiyaç duyulur.