EKG 1. Sol arka dalcık (fasiküler) bloğu ve sağ aks sapması. Ayrıca sağ atrial anormallik (II'de yüksek ve sivri P dalgası) de
izleniyor.


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Sol ön fasiküler bloğu olan hastada sol aks sapması izleniyor. QRS kompleksi aVR'de bifazik iken I ve aVL'de pozitif.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Akut pulmoner emboli tanısı konan hastada tPA verilmeden hemen önce çekilen EKG'de sağ aks sapması izleniyor.
QRS kompleksi aVR'de bifazik, III'de pozitif ve aVL'de negatif. Ayrıca akut pulmoner embolinin bir başka EKG bulgusu da
izleniyor: C1, C2, C3'te T negatifliği (akut pulmoner embolinin en sık görülen EKG bulgusudur).


Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız