Tanı kriterleri

  Düzenli bir atriyal aritmi olup atriyum hızı 250-350/dakika arasındadır.

  Atriyal defleksiyonlar (P dalgaları) arasında izoelektrik bazal çizgi bulunmaz. Yüksek hızlı atriyal defleksiyonlar EKG'de
testere dişi görünümüne yol açar.

  Flutter dalgaları
en iyi II, III ve aVF'de görülür.

  Yüksek hızdaki flutter dalgalarının yani P dalgalarının hepsi ventriküle iletilemez. Genellikle düzenli bir
2:1, 3:1 veya 4:1 blok vardır. Bazen blok da anlık değişkenlik gösterebilir: Değişken bloklu atriyal flutter.

  Değişken blok nedeniyle ventrikül ritmi düzensiz olsa da bu düzensizlik
düzenli bir düzensizlik (regularly irregular) olarak kabul edilir. Çünkü blok sayısı birkaçı geçmez (2:1, 3:1, 4:1 gibi). Bu sebeple R-R arasındaki mesafe farklılıkları da birkaç adeti geçmez. Atriyal fibrilasyonda ise ventrikül cevabı tamamen düzensiz (irregularly irregular) olup RR aralıkları hep farklıdır.

  Lewis elektrodu, flutter dalgalarını daha iyi görebilmek için yapılan bir elektrod yerleşim düzenlemesidir.
Klinik önemi

  Bazı hastalarda ara ara atriyal flutter, ara ara atriyal fibrilasyon görülebilir. Bu durum 24 saatlik ritm kaydı ile (ritm Holter) tespit edilebilir.

  Yüksek doz digoksin, amiodaron veya beta bloker almakta olan hastalarda ventrikül cevabının düşük olduğu görülebilir.

  Atriyal flutter hastasındaki yüksek ventrikül cevabını farmakolojik olarak yavaşlatmak genellikle atriyal fibrilasyon hastasına göre daha zordur.

  Atriyal flutter genellikle organik kalp hastalığı olanlarda görülürken atriyal fibrilasyon organik kalp hastalığı olmayanlarda da görülür.

  Yetişkinlerde atriyal fibrilasyon daha sık görülürken çocuklarda atriyal flutter daha sık görülür.

  Tekrarlayan atriyal fibrilasyon ataklarını önlemek için Propafenon almakta olanlarda atriyal flutter görülebilir (tipik veya atipik atriyal flutter paternlerinin görülebildiği bildirilmiştir).
Uyarı

  Bazen, atriyal flutter (özellikle ilaç ile hızı yavaşlatılmış olanlar) ilk bakışta sinüs ritmi ve PR uzaması (1. derece AV blok) gibi görünebilir (flutter dalgası P dalgası sanılabilir).Referanslar

  Indian Pacing Electrophysiol J 2010;10:278-280.

  Heart 2001;85:424-429.

  Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Adult and Pediatric. 5th ed. Philadelphia. WB Saunders. 2001.

EKG 1a. Atriyal flutter hastasında, elektriki kardiyoversiyondan hemen önceki ritm trasesi.
Flutter dalgaları en iyi aVF'de görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 1b. Aynı hastanın bifazik 200 Joule ile yapılan başarılı elektriki kardiyoversiyondan hemen sonraki sinüs ritmi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız


EKG 2. Holter kayıtlarında, atriyal flutter'deki flutter dalgaları (testere dişi görünümü) her zaman kolay fark edilemeyebilir.
Bu Holter trasesinde, kardiyoversiyon öncesi ve sonrası EKG'leri yukarıda gösterilmiş olan hastanın 24 saatlik Holter kaydındaki
atriyal flutter ritmi görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Beta bloker kullanmakta olan mitral darlığı hastasında değişken bloklu atriyal flutter görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Kalıcı pil hastasında atriyal flutter.
Kırmızı oklar flutter dalgalarını gösteriyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5. Atriyal flutter. D2, D3, aVF'de flutter dalgaları nedeniyle izoelektrik bazal çizgi görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. 2:1 bloklu atriyal flutter.
Flutter dalgaları en iyi II ve aVF'de görülüyor. D2'de izoelektrik bazal çizgi görülmüyor.
Flutter dalgaları göğüs derivasyonlarında belirgin olarak izlenmiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastanın farklı bir günde çekilmiş EKG'sinde blok genellikle 4:1 ancak
bir defa 2:1 olmuş.
Blok arttığı için flutter dalgaları
göğüs derivasyonlarında da (C1-C6) belirgin olarak görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 7. İlk bakışta farkedilmesi zor bir atriyal flutter. Ritmin atriyal flutter olduğu sadece C1'deki
flutter dalgalarından anlaşılı-
yor. Bazı
flutter dalgaları QRS komplekslerinin içine girdiği için görülemiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8. Atriyal flutter. Blok düzenli olarak değişiyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. İkiye bir geçişli atriyal flutter. Hasta çarpıntıyı hissetmediğini, sadece halsizlik hissettiğini söylüyor.
Kalp hızı 155/dakika civarında.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Aynı hastada 80 mg sotalol tablet verildikten 2 saat sonra blok seviyesi artmış:
3:1 ya da 4:1 olabiliyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 10. Yukarıdaki EKG, kalp nakli bekleyen 14 yaşındaki restriktif kardiyomiyopatili bir erkeğe aittir.
Ritm atriyal flutter olup blok derecesi değişiyor.

Yukarıdaki EKG, pediatrik kardiyolog Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 11. Yukarıdaki EKG, dar QRS taşikardisi olan bir hastaya Adenozin infüzyonu yapılırken kaydedildi.
Adenozin'e bağlı olarak gelişen AV blok sayesinde P dalgaları artık daha net görülebiliyor: atriyal flutter.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyolog Prof. Dr. Birgül Varan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 12. Yukarıdaki EKG, 80 yaşındaki bir erkeğe ait. Atriyal hız 330/dakika civarında.

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu:
Muhtemelen sol taraflı atriyal flutter (genellikle frontal düzlemde minimal flutter defleksiyonları gösterirler).
Flutter dalgasının V1'de pozitif olması devrenin çıkış noktasının posteriyor sol atriyumda, pulmoner venlerin yakınında
olduğunu düşündürüyor.
İzoelektrik periyoda bakınca otomatik atriyal taşikardi de olabilir. Ancak atriyal miyopati ile beraber sol atriyal flutter olması
ve atriyumların "horizontal" depolarizasyon paterninin diğer derivasyonlarda minimal defleksiyonlara yol açıyor olması
daha muhtemel.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 13. Yukarıdaki EKG, orta yaşlı hipertansif bir kadına ait. Sol ventrikül yüklenme paterni izleniyor.
Atriyal taşikardi mi, atriyal flutter mı?

Dr. Fred Kusumoto'nun yorumu:
Bu EKG'de atriyal flutter ile atriyal taşikardi ayrımını yapmak çok zor.
Atriyal defleksiyonlar arasındaki izoelektrik bazal çizgi otomatik atriyal taşikardi lehine.
Ancak bazı atriyal flutter olgularında da atriyal defleksiyonlar arasında izoelektrik periyod olabilir:
çok yavaş iletim ile korunan bir isthmus olduğu için devrenin bir kısmı flutter dalgalarına katılmayabilir
veya 12 derivasyonlu yüzey EKG'sinde iyi görünmeyen bir atriyal depolarizasyon vektörüne bağlı olabilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 14a. Yukarıdaki EKG, bir günlük yenidoğana ait olup değişken bloklu atriyal flutter izleniyor.
Standart 25 mm/saniye hızında kaydedilmiş.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyolog Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 14b. Yukarıdaki EKG aynı yenidoğana ait olup bu defa 50 mm/saniye hızında kaydedilmiş.

Yukarıdaki EKG, Pediatrik Kardiyolog Dr. Mahmut Gökdemir tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 15. Yukarıdaki EKG'de ritm 2:1 geçişli atriyal flutter.
Flutter dalgaları sadece V1'de net görülüyor.

Yukarıdaki EKG, Esra Doğan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 16. Yukarıdaki EKG'de atriyal flutter ile beraber ventriküler pil ritmi görülüyor.
Flutter dalgaları sadece V1'de net görülüyor.
Bipolar elektrod kullanıldığı için
pil çıktıları sadece bazı derivasyonlarda farkediliyor.
Pil fonksiyonu normal olup ventrikülden verilen pil uyarılarının atriyal flutter ile ilgisi yok.

Yukarıdaki EKG, Esra Doğan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 17. Kalıcı pil hastasında
atriyal flutter.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 18. Yukarıdaki EKG 26 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Valsalva manevrası yaparken kaydedilen bu EKG'de ventrikül hızının geçici olarak yavaşlaması ile
flutter dalgalarının daha net ortaya çıktığı görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 19a. Yukarıdaki EKG, çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuran 31 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Kalp hızı 216/dakika olan geniş QRS taşikardisi izleniyor. Ritm ventriküler taşikardi mi?
Bu EKG, intravenöz Adenozin enjeksiyonundan hemen önce kaydedildi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 19b. Yukarıdaki EKG, aynı hastaya 10 mg i.v. Adenozin verilirken kaydedilmiştir.
Adenozin'e bağlı AV blok sırasında ritmin atriyal flutter olduğu ortaya çıkıyor.
EKG'nin ortasında 4:1 geçişli olan atriyal flutter ritmi, Adenozin'in etkisi hızla azalırken önce 3:1 sonra 2:1 geçişli oluyor.
EKG'nin sağ tarafına doğru yaklaştıkça ritm 1:1 geçişli atriyal flutter'a dönüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 19c. Yukarıdaki EKG, EKG 5b'yi çektikten hemen sonra kaydedilmiştir.
Adenozin'in etkisi çok kısa süreli olup geçici AV blok kaybolunca kalp hızı tekrar 216/dakika oldu.
Adenozin bu hastada tedavi edici olamadı ancak kısa sürede tanıyı koydurdu.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 19d. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup 3 saatlik i.v. Amiodaron infüzyonundan sonra kaydedildi.
(Hastaya elektriki kardiyoversiyon önerilmiş, ancak hasta reddetmişti.
Artık ritm 2:1 geçişli atriyal flutter. II ve aVF'de testere-dişi görünümü belirgin.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 19e. Yukarıdaki ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 5d'den hemen sonra ve 50 mm/saniye hızında kaydedilmiştir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 20a. Yukarıdaki EKG, kronik atriyal flutter tanısı almış olan 74 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Normal elektrod yerleşiminde, 4:1 geçişli flutter dalgaları sadece V1'de belirgin görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 20b. Aynı hastada Lewis modifikasyonu ile tekrarlanan EKG kaydı yukarıda görülüyor.
Bu defa flutter dalgaları I, III, aVL ve aVF'de belirgin olarak görülüyor.
Lewis elektrodu, flutter dalgalarını daha iyi görebilmek için yapılan bir elektrod yerleşim düzenlemesidir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 21. Yukarıdaki EKG, 76 yaşındaki bir kadına ait olup mitral kapak replasmanı ameliyatından 1 ay sonra kaydedilmiştir.
V1 ilk bakışta sağ dal bloğunu andırıyor. Ancak
R dalgasının hemen sağ tarafında R' gibi görünen dalga aslında flutter dalgası.
Flutter dalgası nedeniyle sağ dal bloğu gibi görünüyor. Ritm 2:1 geçişli atriyal flutter.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 22a. Yukarıdaki EKG, 48 yaşındaki bir erkeğe ait olup Bental ameliyatından 5 gün sonra kaydedilmiştir.
Sol dal bloğu şeklinde geniş QRS taşikardisi izleniyor. Ritm ventriküler taşikardi (VT) mi?

Yukarıdaki EKG, Dr. Erkan Kısacık tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 22b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup 50 Joule ile elektriki kardiyoversiyon yapıldıktan sonra kaydedilmiştir.
Şimdi ritm sinüs olup yine sol dal bloğu izleniyor.
Elektrofizyolojik çalışmada (EPS) atriyal flutter tespit edildi.
EKG 22a ventriküle 1:1 iletilen atriyal flutter idi.
Her geniş QRS taşikardisi VT değildir.

Yukarıdaki EKG, Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 23a. Yukarıdaki EKG daha önce Fontan ameliyatı geçirmiş olan 16 yaşındaki bir erkeğe aittir.
Hasta uzun süredir Sotalol tedavisi alıyor.
V1 ile V2 derivasyonlarına bakarak PR intervali uzamış denebilir mi?
Aslında bu hastada sinüs ritmi olmadığı için PR intervalinden de konuşulamaz.
V1 ile V2'de
P dalgaları gibi görünenler aslında flutter dalgaları.
Flutter dalgaları en iyi derivasyon II'de görülüyor.
Ritm 2:1 geçişli atriyal flutter olup flutter dalgalarının yarısı QRS komplekslerinin üzerine denk geldiği için görülmüyor.
Ventrikül hızı 104/dakika. Eğer bir atriyal flutter hastası Sotalol veya Amiodarone tedavisi almaya başlarsa,
kalp hızının tedavi öncesine göre düşmesi beklenir (
ritm sinüse dönmemiş olsa bile)
Dolayısıyla, ventrikül hızının ilaçla yavaşlatılmış olduğu atriyal flutter hastasında "
göreceli düşük" kalp hızı sizi yanıltmasın.
2:1 geçişli atriyal flutter hastasında, tedavi öncesindeki ventrikül hızı 125-150/dakika iken,
Sotalol veya Amiodarone ile tedavi sırasında
100-110/dakikaya düşebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 23b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 23a'dan iki yıl sonra kaydedilmiştir.
Hasta hala 2 x 80 mg Sotalol alıyor.
Artık ritm sinüs ve PR intervalinden konuşabiliriz. PR intervali normal. Flutter dalgaları görülmüyor.
EKG 23a'nın aksine, EkG 23b'de P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası II derivasyonunda net olarak görülüyor.
Ventrikül hızı şimdi 57/dakika.
Eğer bir hasta sinüs ritminde iken Sotalol veya Amiodarone alıyorsa, düşük kalp hızı görülebilir (bu hastada olduğu gibi).

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 24. Yukarıdaki EKG, Parkinson hastası olan 84 yaşındaki bir kadına aittir.
İlk başta, özellikle II, III ve aVF'ye bakınca, ritm atriyal flutter gibi görünüyor.
Ancak flutter gibi görünen dalgalar düzenli değil (aralıkları eşit değil), bu şekilde atriyal flutter olmadığı anlaşılabiliyor.
Bunlar
tremor artefaktına bağlı.
P, QRS, T dalgaları ve PR intervali derivasyon I'de net olarak görünüyor.
EKG cihazının işlemcisi tremor dalgalarını yanlışlıkla ektopik atriyal ritm olarak yorumlamış.
Bu hastayı II derivasyonundan monitörize ediyor olsaydınız ne düşünürdünüz?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 25. Yukarıdaki EKG, 90 yaşındaki
FARKLI bir kadına aittir.
Bu EKG, hastaya koroner bypass ameliyatı yapıldıktan bir hafta sonra kaydedilmiştir. Bu EKG ilk bakışta EKG 24a'ya benziyor
ama EKG 24a'nın aksine bu EKG'deki ritm değişken bloklu atriyal flutter olup tremor artefaktı yok.
Flutter dalgaları II, III ve aVF'de belirgin görülüyor ve EKG 24a'dakinin aksine bu EKG'deki flutter dalgaları
gerçekten düzenli aralıklarla geliyor ("
testerenin dişleri düzenli ").
Ayrıca bu EKG'de (EKG 24a'nın aksine) birçok derivasyonda belirgin P dalgası, PR intervali ve T dalgası görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 26a. Yukarıdaki EKG, 45 yaşındaki hipertansif bir erkeğe aittir.
Bu hastanın daha önce mitral ve aort kapakları değişmiş. Ayrıca ciddi triküspid darlığı da mevcut.
Ritm nedir? P dalgaları var mı?
Kalp hızı 110-130/dakika civarında iken P dalgalarını görmüyorsanız atriyal flutter olma ihtimali de akla gelmelidir.
Böyle bir durumda karotid sinüs masajı veya intravenöz Adenozin verilerek blok derecesini artırabilir,
flutter dalgalarını görünür hale getirebilirsiniz.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 26b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup EKG 26a'dan 11 dakika sonra kaydedilmiştir.
Blok derecesi artınca
flutter dalgaları artık net olarak görülüyor.
Bazı flutter dalgaları QRS kompleksine yakın olunca zor fark edilebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 27.
T ve P dalgalarının yükseklikleri birbirine yakın olursa bazen atriyal flutter'daki testere dişi görünümünü andırabilir.
TP intervali ile PT intervali aynı değil. Ayrıca T ile P dalgaları arasındaki izoelektrik çizgi de net görülüyor
Bu EKG'deki ritm atriyal flutter değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 28a. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastalığı ve protez mitral kapağı olan 66 yaşındaki bir kadına aittir.
Hastaya 2 hafta önce koroner arter bypass ameliyatı ve mitral kapak replasmanı yapılmış.
Hasta ameliyattan önce inferoposteriyor miyokard infarktüsü geçirmiş.
Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olup Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) yaklaşık %35.
Hasta Bisoprolol (
beta bloker) kullanıyor.
Kalp hızı 110/dakika.
Sizce ritm nedir? Ritm sinüs taşikardisi mi?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28b. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 28a'dan 3 hafta sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG kaydı standart kalibrasyonda yapılmıştır : 25 mm/s ve 10 mm/mV.
Kalp hızı aynı sayılır,
111/dakika.
Hasta hala Bisoprolol (beta bloker) kullanıyor.
Sizce ritm nedir? Ritm sinüs taşikardisi mi?
P dalgaları görülüyor mu? Sizce PR intervali normal mi?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28c. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 28b'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Detayları daha iyi görebimek için bu defa 20 mm/mV kalibrasyonunda kayıt alınmıştır.
Kalp hızı 110/dakika.
V1'de P dalgaları gibi görünenler aslında Flutter dalgaları.
Flutter dalgaları inferiyor derivasyonlarda QRS kompleksinin son yarısını deforme ediyor.
Ritm atriyal flutter olup sinüs taşikardisi değil.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28d. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup hastaya intravenöz Amiodaron infüzyonu başlandıktan
24 saat sonra kaydedilmiştir.
Bu EKG kaydı standart kalibrasyonda yapılmıştır : 25 mm/s ve 10 mm/mV.
Kalp hızı (ventrikül hızı) şimdi 92/dakika.
Ritm, 1. derece AV blok ile beraber sinüs ritmi mi?
Cevap için lütfen EKG 28e'ye bakın.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28e. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 28d'den hemen önce kaydedilmişti.
Detayları daha iyi görebimek için bu defa 20 mm/mV kalibrasyonunda kayıt alınmıştır.
Hastanın kalp hızı (ventrikül hızı) 93/dakika.
V1'de P dalgaları gibi görünenler aslında Flutter dalgaları.
Bazı flutter dalgaları QRS kompleksleri nin son kısmını deforme ediyor.
Bu deformasyon özellikle V1'de belirgin.
Ritm (
Amiodaron ile yavaşlatılmış) atriyal flutter.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 28f. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup EKG 28e'den 9 gün sonra kaydedilmiştir.
Şimdi ritm sinüs taşikardisi ve kalp hızı 104/dakika.
Derivasyon II ve V1'de P dalgaları ve makul PR intervali izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 29a. Yukarıdaki EKG, koroner arter hastası olan 70 yaşındaki hipertansif bir kadına aittir.
Hasta, çarpıntıdan şikayet ediyor.
Yukarıdaki EKG başka bir hastanede kaydedilmiş ve hasta kliniğimize gönderilmiş.
Bu EKG standart 10 mm/mV kalibrasyonunda ve standart 25 mm/saniye hızında kaydedilmiş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 29b. Yukarıdaki EKG de aynı kadına ait olup kliniğimizde, EKG 29a ile aynı gün kaydedildi.
Bu EKG de standart 10 mm/mV kalibrasyonunda ve standart 25 mm/saniye hızında kaydedildi.
P dalgalarını görüyor musunuz? Bu EKG'de ritm sinüs taşikardisi mi?

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 29c. Yukarıdaki 6-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya aittir.
Bu trase EKG 29b'den hemen sonra kaydedilmiştir.
Flutter dalgalarını daha iyi görebilmek amacıyla kağıt hızı 50 mm/saniyeye ayarlanmıştır.
İlk anda sinüs taşikardisine benzese de ritm aslında atriyal flutter.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 29d. Yukarıdaki 6-kanallı ritm trasesi de aynı hastaya ait olup EKG 29c'den hemen sonra kaydedildi.
Bu defa kalibrasyon ayarı 20 mm/mV ve kağıt hızı da 50 mm/saniye olarak ayarlandı.
Flutter dalgaları artık daha net izleniyor.
Ritm atriyal flutter.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız