Son güncelleme: Nisan 2020


Tanım

  P, QRS ve/veya T dalgasının amplitüdlerinin (yüksekliklerinin) veya konfigürasyonunun atımdan atıma değişmesidir.

  P, QRS ve T dalgalarının hepsinin aynı anda atımdan atıma amplitüd değişikliği göstermesine
total alternans denir.

 
ST segmenti de alternans gösterebilir.Alternans sebepleri

  Masif perikardiyal efüzyon.

  Miyokard disfonksiyonu

  Dar QRS kompleksli taşikardi (taşikardi mekanizmasından bağımsız olarak).

  Miyokard iskemisi.

  Uzun QT interval sendromu (konjenital veya sonradan kazanılmış).

  Brugada paterni ile beraber ST segment alternansı da bildirilmiştir.

  Gastrik volvulus.
T-dalga alternansının klinik önemi

  Elektriksel dengesizliğe işaret eden T dalga alternansı repolarizasyondaki bölgesel heterojenliği gösterir.

  T dalga alternansı olan hastalarda kardiyak olay riski artmıştır.

Referanslar

  Clin Med (Lond) 2019 Nov;19:528-529.

  Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 Feb;9(2):e003206. doi: 10.1161/CIRCEP.115.003206.

  Cardiovasc J Afr 2013 Mar 23;24(2):e1-3. doi: 10.5830/CVJA-2012-065.

  Am J Crit Care 2012;21:365-366

  J Am Coll Cardiol. 1994 Jun;23(7):1541-6..

  J Am Coll Cardiol 1987;9:489-499.

  Ann Intern Med, 1974; 814: 51-54.

EKG 1. Efüzyonlu perikarditi olan hastada QRS
AlTe Rnangörülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 2. Perikardit ve masif perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS alternansı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Perikardiyal efüzyonu olan hastada QRS amplitüdünün
arttığı ve azaldığı görülüyor: QRS alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4. Uzun QT sendromu olan çocukta T dalga alternansı görülüyor.

Bu EKG, Pediatrik Kardiyolog Prof. Dr. Birgül Varan tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Yukarıdaki EKG orta yaşlı hipertansif bir hastada yaygın retrosternal göğüs ağrısı sırasında çekildi.
Unstabil angina pektoris tanısı alan bu hastaya yukarıdaki EKG çekildikten hemen sonra koroner anjiyografi yapıldı ve
koroner bypass ameliyatı olması önerildi.
İskemi sırasında QRS amplitüdü değişiyor.
İskemi sırasında çekilen bu EKG'de inferiyorda T negatifliği, V5'te T düzleşmesi ve V6'da T negatifliği var.
Ayrıca Gubner kriterine göre sol ventrikül hipertrofisi örneği görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada iki saat sonra tekrar çekilen EKG'de artık QRS alternansı izlenmiyor.
Angina yok iken QRS alternansı da kaybolmuş.
İnferiyordaki T negatifliği devam ediyor ancak V5'te T pozitifleşmiş, V6'daki T negatifliği de kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5c. Aynı hastada ertesi gün göğüs ağrısı tekrarladığı sırada çekilen EKG yukarıda görülüyor.
Miyokard iskemisine bağlı olarak QRS amplitüdü de değişiyor.
Ayrıca ST çökmesi olan derivasyon sayısı artmış. V1 ve aVR'de ST yüksekliği de var.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5d. Aynı hastada ağrı yok iken tekrarlanan EKG'de QRS alternansı yine kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Yukarıdaki EKG, unstabil angina tanısıyla koroner anjiyografi yapıldıktan sonra koroner bypass ameliyatına
hazırlanmakta olan 55 yaşındaki bir erkeğe aittir. Koroner anjiyografide LAD proksimalinde 2 ciddi darlık tespit edildi.
Silik de olsa
T dalga alternansı izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada 3 saat sonra alınan ikinci EKG'de anteriyordaki T negatifliğinin yayıldığı gözlendi.
T dalga alternası daha belirgin.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6c. Aynı hastada 10 mm/mV ve 25 mm/s kalibrasyonunda alınan prekordiyal ritm kaydında
T dalga alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6d. Aynı hastada 20 mm/mV ve 25 mm/s kalibrasyonunda alınan prekordiyal ritm kaydında
T dalga alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6e. Aynı hastada 20 mm/mV ve 50 mm/s kalibrasyonunda alınan prekordiyal ritm kaydında
T dalga alternansı.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
Resim 6a. Aynı hastanın koroner anjiyografisinde, anteroposteriyor caudal açıdan alınan görüntüde
LAD proksimalde ciddi darlıklar tespit edildi.
Sol ana koroner arter ve Circumflex (Cx) koroner arterde ciddi darlık saptanmadı.
Resim 6b. Aynı hastanın sağ koroner arteriyografisinde ciddi darlık saptanmadı.

EKG 7. Yukarıdaki EKG, orta-yaşlı bir kadına ait olup supraventriküler taşikardi izleniyor.
QRS alternansı en iyi C1 ve C3'de izleniyor

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 8a. Yukarıdaki prekordiyal ritm trasesi, koroner arterleri normal olan ve orta derecede aort darlığı bulunan 58 yaşındaki
bir erkeğe aittir. Sol dal bloğu ve sinüs ritmi mevcut. Bu ritm trasesi hasta
derin nefes alıp verirken kaydedildi.
Ekokardiyografide normal sol ventrikül sistolik fonksiyonu izlendi, perikardiyal efüzyon izlenmedi.
V3-V6 arası derivasyonlarda daha belirgin olmak üzere QRS amplitüdlerinin kademeli olarak artıp azaldığı görülüyor.
Derin nefes alıp verirken QRS amplitüdlerinde değişklik görülebilir.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 8b. Aynı hastada,
nefesini tutarken alınan prekordiyal ritm trasesi yukarıda görülüyor.
QRS amplitüdlerindeki değişim artık görülmüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 9a. Yukarıdaki EKG, 13 yaşındaki bir kıza ait olup supraventriküler taşikardi sırasında QRS alternansı görülüyor.
Bu hastanın EKOkardiyografisi normal idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 9b. Yukarıdaki EKG de aynı hastaya ait olup intravenöz metoprolol ile taşikardi sonlandırıldıktan sonra kayıt edildi.
QRS amplitüdlerindeki atımdan atıma olan değişim (alternans) kaybolmuş.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 10. Yukarıdaki EKG, dilate kardiyomiyopati ve normal koronerleri olan yaşlı bir adama aittir.
Ritm ventriküler taşikardi.
QRS alternansı en iyi V2 ile V3'te görülüyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız