Atriyal fibrilasyon veya atriyal flutter gibi yüksek atriyal hızlı taşikardiler ortaya çıktığında

      normal AV düğüm bu uyarıların bir kısmının ventriküle iletilmesini engeller.

      Ventrikül hızının atriyum hızına eşit olmasının engellenmesi bu hastalarda koruyucu bir rol oynar.

  WPW sendromunda atriyal fibrilasyon gelişirse,

      aksesuar yol sayesinde AV düğümü pass geçen atriyal uyarılar ventrikülü çok hızlı uyarabilir.

      Bu durum ventrikül fibrilasyonuna ve ölüme yol açabilir.

  Az da olsa WPW sendromundaki ani ölüm riski artışının buna bağlı olduğu kabul edilmektedir.

  WPW sendromu hastalarında atriyal fibrilasyon sırasında en kısa RR intervali < 200 msn (< 5 küçük kare)

      ise ani ölüm riskinin arttığı kabul edilir.

  Öte yandan gizli aksesuar yol bulunan (sinüs ritmi sırasında delta dalgası görülmeyen) hastalarda

      bu riskin düşük olduğu kabul edilir.

  WPW sendromunda atriyal fibrilasyon geliştiğinde ventriküller aksesuar yol, AV düğüm veya

      her ikisinin füzyonu yoluyla uyarılabilir. Bu nedenle atriyal fibrilasyon sırasında QRS şekilleri de

      değişebilir.
EKG'de aşağıdakiler birarada bulunursa WPW sendromunda atriyal fibrilasyon akla gelmelidir

  Düzensiz ritm

  Çok yüksek hız

  Geniş QRS taşikardisi
Referans

  Kusumoto, Fred. Understanding intracardiac EGMs and ECG’s.

      2010. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8410-6.

  Murgatroyd, Francis D. Handbook of Cardiac Electrophysiology.

      2002 ReMEDICA Publishing. ISBN 1 901346 37 4.

EKG 1a. Wolff-Parkinson-White Sendromunda atriyal fibrilasyon: yüksek hızlı ve düzensiz geniş QRS taşikardisi.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 1b. Aynı hastanın aVR, aVL ve aVF kayıtları.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 1c. Aynı hastanın V1, V2, V3 kayıtları.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.
EKG 1d. Aynı hastanın V4, V5, V6 kayıtları.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.

EKG 2a. Farklı bir hastada yüksek ventrikül hızlı ve düzensiz geniş QRS taşikardisi görülüyor.
Atriyal fibrilasyonda bu kadar yüksek hız olması WPW sendromunu düşündürmelidir.
Bu EKG kardiyoversiyon öncesinde kaydedildi.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 2b. Aynı hastada kardiyoversiyon sonrası kaydedilen EKG'de delta dalgaları görülüyor.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 3. Farklı bir WPW sendromu hastasında kardiyoversiyon yapılmadan hemen önce defibrilatörden alınan kayıtta
yüksek hızlı ve düzensiz geniş QRS taşikardisi izleniyor: atriyal fibrilasyon.

Bu EKG, Prof. Dr. Bülent Özin tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 4a. Preeksitasyonlu atriyal fibrilasyon. Yukarıdaki EKG 43 yaşındaki bir kadında egzersiz sonrası başdönmesi
geliştiğinde kaydedildi. Yüksek hızlı, düzensiz, geniş QRS taşikardisi WPW sendromunu akla getiriyor.

Bu EKG, Dr. Fred Kusumoto tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4b. Aynı hastada ablasyon öncesinde taşikardi yok iken kaydedilen EKG'de V3 ve III'de silik delta dalgaları izleniyor.

Bu EKG, Dr. Fred Kusumoto tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 4c. Aynı hastada ablasyon sonrası kaydedilen EKG'de delta dalgaları artık görülmüyor.

Bu EKG, Dr. Fred Kusumoto tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 5a. Çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuran 34 yaşındaki bir kadına ait EKG yukarıda görülüyor.
Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut. Ancak ventrikül hızı birçok atriyal fibrilasyon hastasına göre çok fazla.
Ara ara
RR mesafesi 200 milisaniyeye yaklaşmış.

Bu EKG, Dr. Fikret Ağır tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 5b. Aynı hastada 360 Joule ile yapılan elektriki kardiyoversiyon sonrasında kaydedilen EKG yukarıda görülüyor
Ritm artık sinüs ancak bazı derivasyonlarda
delta dalgası izleniyor: WPW sendromu.

Bu EKG, Dr. Fikret Ağır tarafından websitemize bağışlanmıştır.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız

EKG 6a. Çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuran 40 yaşındaki bir kadına ait EKG yukarıda görülüyor.
Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon mevcut. Ancak ventrikül hızı birçok atriyal fibrilasyon hastasına göre çok fazla.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız
EKG 6b. Aynı hastada elektriki kardiyoversiyon sonrasında kaydedilen EKG yukarıda görülüyor
Sinüs ritmi, sol dal bloğu, kısa PR intervali ve delta dalgası izleniyor.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız