Primer pulmoner hipertansiyon

  Çok nadir görülür.

  Diyagnostik EKG bulgusu yoktur.

  EKG bulguları genellikle sağ ventrikül ve sağ atriyum dilatasyonunu yansıtır.

  Hastaların
%13'ünde EKG'nin normal olduğu bildirilmiştir.
Sağ ventrikül hipertrofisi tanısında kullanılan EKG kriterleri

  Sağ aks sapması >+90 derece.

  C1'deki (V1'deki) R >0.7mV (>7mm).

  C1'de QR

  C5 veya C6'da R/S oranı <1

  C1'de R/S oranı >1 ve R >0.5mV (>5mm).

  C5 veya C6'da S >0.7mV (>7mm).

  S1S2S3 paterni.

  S1Q3 paterni.

  C5 veya C6'da R >0.4mV ve C1'de S >0.2mV
Sağ atriyal büyümeyi düşündüren EKG kriterleri

  D2'de P dalgasının amplitüdü (yüksekliği) 2.5mm 'nin (0.25 mV) üzerindedir.

      (6 aya kadar olan bebeklerde 3 mm'nin üzerinde olması anormaldir)

     
Tek tepeli , sivri P dalgası görülür.

  Destekleyen diğer bulgular:

      V1 veya V2'de
P dalgasının ilk kısmının yüksekliği > 1.5mm (0.15 mV) olması.

      P dalgası vektörünün sağa doğru kayması.

  Genellikle P dalgasının süresi normaldir (<120ms).
Referanslar

  Circ J 2012;76:1744-1749.

  Chest 2002;122:524-527.

EKG 1. Yukarıdaki EKG, primer pulmoner hipertansiyon tanısı almış olan 45 yaşındaki bir erkeğe aittir.
EKOkardiyografide ileri derecede sağ ventrikül ve sağ atriyum dilatasyonu gözlendi. Sağ ventrikül hipokinetik idi.

Daha detaylı EKG için buraya tıklayınız